85

Vergi uçotu təlimi

ARPA
ARPA
Vergi

Təlim tarixi:

Təlim haqqında

Vergi uçotu – vergi bazasının müəyyən olunması, vergilərin düzgün hesablanması və vaxtında dövlət büdcəsinə ödənilməsini təmin edən uçot sistemidir. Gəlir və xərclərin, əmlakın vergi uçotunu apararkən, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi müddəalarına əsaslanmaq lazımdır. Vergi Məcəlləsi vergi uçotunun aparılması üçün ciddi qaydalar təyin etmir və vergi ödəyicisi vergi uçotunun təşkil olunması üsulunda azaddır.

Dərsin müddəti:  120 saat

Proqram:
Azərbaycan Respublikasında vergi sisteminin İdarə edilməsi
1. Müasir iqtisadiyyatda verginin funksiyası və məqsədiləri.
2. Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi.
3. Vergitutmanın formaları.
4. Vergi ödəyicisinin və ya vergi agentinin vəzifələri.
5. Vergi auditi, müraciət və mübahisələrə dair qərarlar, prosedurları, vergi pozuntuları, vergi cərimələri və faizlər.
6. Sanksiyaların ödənişləri.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
1. Vergi ödəyiciləri.
2. Vergitutma obyekti.
3. Gəlir.
4. Gəlir vergisinin dərəcəsi və hesablanması.
5. Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər.
6. Ümumi qaydalar.

Hüquqi şəxslərin vergi öhdəlikləri
1. Vergitutma obyektinin müəyyən edilməsi.
2. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi
3. Vergitutma obyekti və dərəcələri.
4. Azadolmalar və güzəştlər.
5. Vergi uçotu.
6. Ümumi qaydalar.

Əlavə dəyər vergisi (ƏDV)
1. Əlavə dəyər vergisinin ödəyiciləri (Qeydiyyat və Könüllü qeydiyyatı).
2. ƏDV öhdəlikləri.
3. ƏDV dərəcəsi.
4. ƏDV-nin ödənişi və hesabat dövrü.
5. Ümumi qaydalar.

Sosial sığorta haqları
1. Sosial sığorta haqlarının ödəyiciləri.
2. Öhdəliklər.
3. Ümumi qaydalar.

Əmlak vergisi
1. Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi.
2. Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi öhdəlikləri.
3. Hesablama.
4. Ümumi qaydalar.

Aksiz vergisi, yol və mədən vergiləri
1. Hesablama.
2. Ümumi qaydalar.

Sadələşdirilmiş vergi
1. Hesablama.
2. Ümumi qaydalar.

Qeydiyyat üçün  office@arpa.org.az e-mail ünvanına və ya 012 505 00 56 nömrəsi ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.

Digər şirkətlərin bu mövzuda təlimləri