125

Bankın daxili auditoru

ICC
ICC
Audit

Təlim tarixi:
Təlimçi: Bayramov Ramin,Əliyeva Nərgiz,Nağıyev Rüfət

Təlim haqqında

BANKIN DAXİLİ AUDİTORU

Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: Bankın daxili auditorları və bankda auditor olmaq istəyən şəxslər
Təlimin davam etmə müddəti: 12 həftə, 72 saat, 3 ay
Təlim saatı: həftənin şənbə və bazar günləri saat 15:00-dan 18:00-dək
Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online

Təlim keçiriləcək ünvan:  Bakı şəhəri, İnşaatçılar pr. 33A (İzmir parkının yanı)
(“International Consulting Company” şirkətinin “İzmir” filialı)
Online: Zoom platforması üzərindən

Ödənişə daxildir:
1) Beynəlxalq Sertifikat - ACTD loqosu, İSO loqosu ilə 
2) təlim materialları
3) video recording (online olduqda)
4) coffee break (ofis olduqda)

YEKUN İMTAHAN NƏTİCƏSİNƏ GÖRƏ QRUP ÜZRƏ: 
1-ci yer tutan XİM (xüsusi istedadlı məzun) diplomu, Tövsiyyə məktubu və ya Fəxri Fərman
2-ci yer tutan FƏXRİ FƏRMAN
3-cü yer tutan FƏXRİ FƏRMAN

Tədris dili: Azərbaycan dili

PROQRAM:
Blok 1: Maliyyə və uçot
1. Maliyyə hesabatları: Balans, MZH
2. Balansdankənar əməliyyatlar 
3. Mühasibatlıq və uçot siyasəti

Blok 2: Prudensial normativlər və tələblər
1. Bank kapitalı və onun adekvatlığı
2. Banka aidiyyəti olan şəxslərlə əməliyyatların aparılması
3. AVM limitlərinin müəyyən olunması və mübadilə əməliyyatları
4. Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və xüsusi ehtiyyatların yaradılması
5. Bir borcalan və bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar qrupu üzrə kredit risklərinin tənzimlənməsi
6. Kredit risklərinin idarəedilməsi
7. Kassa əməliyyatları

Blok 3: Daxili audit işinin təşkili
1. Daxili audit nədir? / Audit haqqında əsas anlayışlar
2. Auditin missiyası
3. Təşkilatı strukturu
4. 10 prinsip IPPF
5. Məqsədi, məsuliyyəti  və səlahiyyəti
6. Etika məcəlləsi
7. Strategiyası və siyasəti
8. Daxili və kənar auditor arasında əsas fərqlər
9. Hüquqi bazası
10.Daxili auditin əsasnaməsi

Blok 4: Korporativ idarəetmə və daxili audit rolu:
1. Korporativ idarəetmənin mahiyyəti və əsas prinsipləri
2. Strateji baxış, missiya və strateji plan
3. Təşkilati struktur
4. Səlahiyyət və məsluyyət bölgüsü
5. Korporativ idarəetmədə daxili auditin rolu
6. Risklərin idarə edilməsi və Daxili nəzarət sisteminin qarşılıqlı əlaqəsi

Blok 5: Risklərin idarə ediməsi və daxili audit rolu:
1. Riskin mahiyyəti
2. Riskin təsiri və ehtimal
3. Riskin - iştahası, qəbul edilməsi və götürülməsi
4. Risk iştahası bəyannaməsi
5. Riskin növləri
6. Risklərin idarə edilməsi
7. Yeni məhsulun və xidmətlər üzrə risklərin idarə edilməsi
8. Fövqəladə hallar planı
9. Risk menecmentdə daxili auditin rolu
10. Risklərin idarə edilməsi modeli (COSO ERM, ISO 31000)

Blok 6: Daxili nəzarət və daxili audit rolu:
1. Daxili nəzarətin mahiyyəti
2. Daxili nəzarətin əsas prinsipləri və məqsədi
3. Təşkilatı mədəniyyət və nəzarət mühiti  
4. Nəzarətin təsnifi
5. Nəzarətin növləri
6. Nəzarətin məqamı
7. Effektiv nəzarət sisteminin xüsusiyyətləri
8. Effektiv nəzarət sisteminin faydası
9. Effektiv nəzarət sisteminin yaradılmasında məsuliyyət
10. Nəzarət prosesinin idarə edilməsi
11. Nəzarət sistemində auditin rolu

Blok 7: COSO nəzarət modeli və üç müdafiəyə xəttində tətbiqi
1. COSO modelin məqsədi
2. COSO modelin komponentləri və prinsipləri

Qeydiyyat üçün şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədin şəklini 055 584 87 85 whatsapp nömrəsinə göndərməyiniz xahiş olunur.

Digər şirkətlərin bu mövzuda təlimləri